Badia del Vallès amb l'esport AGENDA ACTIVITATS INSTAL·LACIONS ENTITATS TRAMITS LA NIT DE L'ESPORT ACTIVITATS D'ESTIU
Botó que mostra/amaga menú lateral
Tràmits
Inscripció de pensionista de les Instal·lacions Esportives Municipals
 • En què consisteix:

  Inscriure a persones pensionistes com a usuàries de les Instal·lacions Esportives Municipals durant un any natural.
  Aquest procediment s´aplicarà a tots els sol·licitants pensionistes residents a Badia del Vallès que compleixin els requisits econòmics establerts des de Serveis Socials, en la modalitat anual.

 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:
  El tràmit es realitza a les Instal·lacions Esportives Municipals.
 • Canal d'inici:
  Presencial.
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  El termini d´execució és de dos dies aproximadament i la periodicitat anual
 • Requeriment dels interessats:
  • Estar empadronat a Badia del Vallès.
  • Ser pensionista.
 • Descripció del procediment:
  1. Lliurament de la sol·licitud i la documentació complementària..
  2. Es calcularà si es compleix el requisit econòmic.
  3. Si per qüestions de feina no es pot calcular s´informarà a l´usuari que les contactarà amb ell per telèfon un cop s´hagi denegat o concedit la sol·licitud:
  4. Si sí que es possible fer els càlculs, es verificarà el requisit econòmic i s´informarà al interessat.
  5. Un cop elaborat el carnet es contactarà amb l´usuari per a que el passi a recollir.
 • On som
  Instal·lacions Esportives Municipals
 • Adreça
  Av. De la Plata, s/n
 • Telèfon
  93 718 36 54
 • Fax
  93 718 17 28
 • Correu electrònic
  esports@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/divendres de 8 a 22 h
  Dissabtes: de 9 a 19 h
  Diumenges de 10 a 14 h

 • Documentació a aportar
  • Fotocòpia del D.N.I de tots els membres de la familia empadronats al domicili del sol·licitant.
  • Fotocòpia de la cartilla de la Seguretat Social.
  • Certificat de convivència.
  • Document justificatiu dels ingressos familiars (Certificat Seguretat Social, OTG o declaració IRPF).
  • 1 fotografia de cadascun dels membres. Aquesta documentació s´ha d´aportar un cop s´ha acceptat la sol·licitud.
Publicat el 05.02.2009
^