Botó que mostra/amaga menú lateral
Serveis
Servei d'Orientació, Inserció Laboral i Formació Ocupacional
 • Missió departamental i objectius generals

  El Servei d'Orientació, Inserció Laboral i Formació Ocupacional té la missió principal de promoure l´ocupació, la inserció laboral dels ciutadans/es del municipi i la formació en competències per facilitar la seva ocupabilitat.

  Derivats d´aquesta missió, els objectius generals son dos:

  • La millora de l´ocupabilitat dels usuaris/es com a via de posterior inserció.
  • L´establiment i manteniment de vincles de cooperació amb el teixit empresarial del territori ( entenent com a territori la comarca i no només el municipi), donat que constitueix la font principal de creació d´ocupació.

  Eixos d´activitat

  Tots els serveis, actuacions o projectes que desenvolupem per a la consecució dels objectius indicats giren al voltant d´un o més dels següents eixos d´activitat:

  • Informació/orientació
  • Sobre la pròpia ocupabilitat i l´itinerari a seguir
  • Sobre recursos existents
  • Formació
  • Professionalitzadora
  • Competencial ( formació per l´adquisició de competències bàsiques i transversals considerades clau per a la inserció i el manteniment del lloc de treball i no vinculades als coneixements professionals)
  • Intermediació


  Desenvolupem el rol de nexe entre els generadors d´ocupació (empreses) i els demandants d´ocupació (usuaris/clients):

  • Prospecció de les necessitats de l´empresa
  • Gestió de borsa de treball consistent bàsicament en captar ofertes de treball concretes i facilitar candidats que estan interessats i compleixen els requisits
  • Seguiment amb l´usuari i l´empresa

  Suport a emprenedors/es

  Des del Servei d'Orientació, Inserció Laboral i Formació Ocupacional i en el marc de la Xarxa Local de Suport a la Creació d´Empreses del Consorci per l´Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès, s´ofereix informació i suport tècnic a les persones amb una idea de negoci o empresa.

  Serveis, actuacions i projectes

  • Serveis permanents (Es presten al llarg de tot l´any)
  • Informació i orientació ocupacional
  • Borsa de treball
  • Prospecció empreses
  • Club de la feina
  • PMC ( programa per la millora de competències de base i transversals)
  • Accions de formació ocupacional
  • Actuacions/projectes no permanents

  En funció de les necessitats detectades, els recursos disponibles i el contingut de les diferents convocatòries d´altres administracions per a la participació en el desenvolupament de polítiques d´ocupació, el Servei d'Orientació, Inserció Laboral i Formació Ocupacional promou i implementa actuacions que poden canviar cada any. Aquestes actuacions poden ser:

  • Plans d´Ocupació
  • Itineraris d´inserció
  • Itineraris d´inserció adreçats a col·lectius amb especials dificultats per accedir al mercat de treball
  • Programes experimentals en matèria d´ocupació
  • Accions de promoció de l´ocupació adreçades a col·lectius concrets: joves, dones, majors de 45 anys, etc.
  • Escoles Taller/Cases d´Oficis i Tallers d´Ocupació
  • Accions innovadores i accions en xarxa amb altres municipis de la comarca
  • Tallers i càpsules formatives en matèries relacionades amb l´ocupació
  • Accions que tenen com a beneficiaries i/o en col·laboració amb empreses del territori
  • Altres accions en l´àmbit de la promoció de l´ocupació
 • On som
  Edifici El Molí
 • Adreça
  Av. Costa Blava s/n
 • Telèfon
  93 718 16 62
 • Fax
  93 718 53 51
 • Correu electrònic
  smocup@badiadelvalles.net
 • Horari
  • Atenció al públic: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
  • Club de feina: dilluns, dimarts i dimecres de 9´30 a 13´30 hores.
  • Servei de suport a emprenedors: dos dimecres al mes, de 10 a 14 h.
Publicat el 14.01.2010
^