Botó que mostra/amaga menú lateral
Tràmits
Tarjeta d'aparcament
 • En què consisteix:
  L'objectiu del present procediment és l'obtenció del document acreditatiu del dret de les persones amb disminució i mobilitat reduïda per parar o estacionar el seu vehicle tan a prop com sigui possible del punt d'accés o de destinació.

  Les modalitats de targeta d'aparcament a què es refereix són:

  1. titular conductor del vehicle
  2. titular no conductor
  3. transport col·lectiu

  El present procediment s'aplica a totes aquelles persones amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això, s'atorgarà una targeta identificativa de titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de tres anys.

 • Procediment a seguir per iniciar el tràmit:

  El present procediment es realitza a l´OAC.

 • Canal d'inici:
  Presencialment
 • Termini d'execució i/o periodicitat
  El termini màxim d'execució del present procediment és de 4 mesos i s'ha de renovar cada 10 anys
 • Requeriment dels interessats:
  1. Per a la targeta d'aparcament de titular conductordel vehicle:
   • Reconeixement de la disminució vigent.
   • Reconeixement del barem de mobilitat reduïda vigent.
  2. Per a la targeta d'aparcament de titular no conductordel vehicle:
   • Reconeixement de la disminució vigent
   • Reconeixement del barem de mobilitat reduïda vigent
   • En el cas que el sol·licitant tingui entre 3 i 18 anys ha de tenir reconeguda la mobilitat reduïda
   • En el cas que tingui més de 18 anys ha de tenir un reconeixement igual o superior al 65% de disminució i reconegut el barem de mobilitat.
   • En el cas que tingui menys de 3 anys hauran de dependre de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals.
   • També s'atorga a les persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0'1, amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
  3. Per a la targeta d'aparcament de transport col·lectiu:
  • Ha de conduir un vehicle destinat al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
 • Descripció del procediment:
  1. Presentació de la instància juntament amb la documentació a aportar.
  2. En el cas que no es presenti tota la documentació, l'Ajuntament atorga a l'interessat un termini de 10 dies per a la subsanació de la seva sol·licitud. En el cas que no subsani la seva sol·licitud, l'Ajuntament, d'ofici, podrà arxivar l'expedient sense cap altre tràmit ulterior.
  3. L'Ajuntament haurà de fer la targeta en el termini màxim de 4 mesos i aquesta s'haurà d'adaptar al model comunitari descrit a l'annex de la Recomanació del Consell de la Unió Europea de 4 de juny de 1998.
 • On som
  OAC- Oficina d'Atenció Ciutadana
 • Adreça
  Av. Burgos, s/n (Edifici Ajuntament)
 • Telèfon
  93 693 33 00
 • Fax
  93 693 33 01
 • Correu electrònic
  oac@badiadelvalles.net
 • Horari

  Dilluns/dijous: de 8,30 a 19 h
  Divendres: de 8.30 h a 15 h
  Setmana Santa: de 8,30 a 15 h
  Estiu: Juliol/Agost de 8,30 a 15 h
  Nadal: de 8,30 a 15 h

 • Documentació a aportar
  • Notificació de la resolució del Centre d'Atenció als Disminuïts en la que es recull el tant per cent de minusvalia i el barem de mobilitat reduïda vigent.
  • Fotocopia del DNI
  • Fotocopia del Carnet de Conduir
  • 2 fotografies
Publicat el 05.02.2009
^